Widzewski bank pomysłów na kulturę

Z niekłamaną radością informujemy, że rozpoczęła się już faza realizacji inicjatyw projektu "Widzewski bank pomysłów na kulturę" w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2017 dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury.


W Domu Kultury "Ariadna" realizowane są warsztaty upcyclingu "Zmajstrujmy coś razem" oraz "WIDZEWSKIE sPLOTY", a w Domu Kultury "502" odbywają się w każdy piątek zajęcia w ramach „Cyklu warsztatów rekreacyjno-relaksacyjnych STREFA RELAKSU”. Następne projekty rozpoczną się już niebawem!

W sprawie bezpłatnego uczestnictwa i informacji na temat projektów prosimy kontaktować się telefonicznie z Domem Kultury "Ariadna" oraz Domem Kultury "502".

22 czerwca 2017 w Domu Kultury "Ariadna" Komisja oceniająca dokonała oceny merytorycznej 18 wniosków zgłoszonych do konkursu inicjatyw w projekcie „Widzewski bank pomysłów na kulturę” w ramach programu Dom Kultury +. Zgodnie z Regulaminem do ewentualnej realizacji zostało wybranych 7 inicjatyw, które uzyskały najwyższą ilość punktów:

  1. SLOW – Dynamika zdrowia
  2. WidzewskieSploty
  3. Zmajstrujmy coś razem
  4. Łódź łączy pokolenia Widzew
  5. 60+ w kontakcie
  6. Twórcza Jesień
  7. Strefa relaksu

Gratulujemy wnioskodawcom. Skontaktujemy się z autorami wybranych wniosków w celu uzgodnienia zasad finansowania inicjatyw oraz negocjacji budżetów.

Do pobrania:

  • Protokół obrad Komisji oceniającej - plik *.pdf

Poniżej publikujemy raport z badania potrzeb kulturalnych, zasobów i potencjału społeczności lokalnej Widzewa przeprowadzonego w ramach realizacji projektu „Widzewski bank pomysłów na kulturę”, który jest rezultatem badań ankietowych, które przeprowadziliśmy w ramach projektu na terenie Widzewa.

Do pobrania: Protokół z posiedzenia zespołu oceniającego

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w badaniach, wypełnili ankietę oraz uczestniczyli w spotkaniach i warsztatach informacyjnych. Specjalne podziękowania kierujemy do doktorantów i studentów ze Studencko-Doktoranckiego Koła Naukowego Etnologów "Wagabunda" z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ za pomoc w przeprowadzaniu badań ankietowych.


Pobierz raport