Dom Kultury "Widok" zaprasza

3.11.2017r godz.11.00
60+ w kontakcie – warsztaty dla seniorów z obsługi tabletów i smartfonów w ramach projektu „Widzewski bank pomysłów na kulturę cz.II”. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury

7.11.2017r godz. 11.00
60+ w kontakcie – warsztaty dla seniorów z obsługi tabletów i smartfonów w ramach projektu „Widzewski bank pomysłów na kulturę cz.II”. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury

10.11.2017r godz.11.00
60+ w kontakcie – warsztaty dla seniorów z obsługi tabletów i smartfonów w ramach projektu „Widzewski bank pomysłów na kulturę cz.II”. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury

16.11.2017r godz. 10.00
„Muzyczne barwy jesiennych liści” – koncert dla dzieci w wykonaniu uczniów i pedagogów Szkoły Muzycznej Ist. Towarzystwa Oświatowego Edukacja

17.11.2017r godz. 10.00
60+ w kontakcie – warsztaty dla seniorów z obsługi tabletów i smartfonów w ramach projektu „Widzewski bank pomysłów na kulturę cz.II”. Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Kultury