Pracownia Plastyczna "Tęczówka"

Warsztaty plastyczne dla uczniów w wieku 7-15 lat
Zajęcia prowadzone są w różnorodnych technikach rysunkowych i malarskich, wzbogacone papieroplastyką i płaskorzeźbą. Przygotowanie do egzaminów do szkół plastycznych.