Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

Główne cele przedsięwzięcia to:

  • konfrontacja i prezentacja dorobku artystycznego dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych,
  • popularyzacja różnorodnych form tanecznych i ich walorów wychowawczych,
  • integracja osób i grup tanecznych tworzących i upowszechniających kulturę taneczną,
  • wymiana pomysłów i doświadczeń oraz inspiracja do poszukiwań nowych form wypowiedzi artystycznej,
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z tańcem.

Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku. Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród zespołów. Do udziału w przeglądzie zgłasza się 30 – 40 zespołów z całej Polski. Młodzi tancerze mają możliwość skonfrontowania swoich umiejętności z rówieśnikami oraz nauczenia się zasad współzawodnictwa i fair play podczas wspólnej zabawy i wzajemnego dopingu.
Ważnym elementem Łódzkich Konfrontacji Tanecznych są Warsztaty Taneczne organizowane dla tancerzy i instruktorów tańca. Ich celem jest doskonalenie umiejętności
w wybranych technikach tanecznych, podnoszenie kwalifikacji oraz kontakt z wybitnymi choreografami i pedagogami tańca, również z zagranicy. Dotychczas warsztaty prowadzili między innymi : Krystyna Frąckowiak, Alassan Wat,  Anna Kaczmarczyk ,
Grzegorz Kaczmarczyk, Piotr Bańkowski, János  Lakatos, Marta Pietruszka, Karolina Garbacik,  Piotr Jagielski, Anna Piotrowska, Edward Różycki, Grzegorz Pańtak, Jean Claude Marignale oraz Tamara McLorg.

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIA XIX Łódzkich Konfrontacji Tanecznych do pobrania:

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne

Międzynarodowe Warsztaty Folklorystyczne swój początek biorą z warsztatów krajowych organizowanych początkowo dwa razy do roku. Z czasem impreza zaczęła przyjmować międzynarodowy charakter. Po raz pierwszy było to w 1989 roku. Dotychczas gośćmi Międzynarodowych Warsztatów Folklorystycznych były m.in. zespoły ludowe z Litwy, Łotwy, Rosji, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, Grecji, Izraela, Gruzji, Belgii, Bułgarii, Turcji, Bułgarii.

Czytaj więcej

Dzień Reymonta

Z inicjatywy Marcela Szytenchelma Studio Teatralne „Słup” wraz z Widzewskimi Domami Kultury oraz Gminą Lipce Reymontowskie jest sprawcą całodniowej akcji artystycznej pod nazwą „Dzień Reymonta”, która promuje i popularyzuje Łódź i województwo poprzez wybitnego pisarza, laureata literackiej nagrody Nobla – Władysława Reymonta.

 

 

 

Czytaj więcej

Mały książkomaniak

„Mały książkomaniak” to szereg działań, poprzez które chcemy promować czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. W 2017 roku realizujemy piątą, jubileuszową edycję tego przedsięwzięcia, które spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony dzieci, młodzieży, rodziców oraz nauczycieli.

 

 

 

Czytaj więcej

Łódzkie Konfrontacje Taneczne

Łódzkie Konfrontacje Taneczne to przegląd dziecięcych i młodzieżowych zespołów tanecznych, który stopniowo z regionalnego stawał się ogólnopolskim konkursem tańca. Uczestniczą w nim zespoły prezentujące różne kategorie i style taneczne. Zespoły startują w trzech kategoriach wiekowych, do 11 lat, 11-15 lat oraz pow. 15 lat.

 

 

 

Czytaj więcej