Łódź na ekslibrisach z kolekcji Mirosława Z. Wojalskiego