Przy stole lodzermenschów

Projekt "Przy stole lodzermenschów" jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz do wszystkich mieszkańców Łodzi zainteresowanych poznawaniem historii naszego miasta. Wspólnie z uczestnikami działania będziemy poznawać styl życia i kulturę materialną łódzkiej burżuazji z czasów reymontowskiej "Ziemi Obiecanej" skupione wokół wielkopańskiego stołu. Na projekt złożą się następujące działania: projekcje filmów dokumentalnych o życiu najbogatszych łódzkich rodzin fabrykanckich; wycieczki z przewodnikami z elementami gry terenowej w poszukiwaniu śladów dawnych rezydencji lodzermenschów; warsztaty historyczne przedstawiające różnorodne aspekty życia towarzyskiego związanego tematycznie z szeroko pojętą „kulturą stołu”; zajęcia z gotowania; wystawa fotograficzna (uzupełniona albumem) z prezentacją zdjęć z działań uczestników projektu.

Jednym z głównych założeń projektu "Przy stole lodzermenschów" jest przybliżenie świata, którego już nie ma, a który był przecież tak bardzo obecny. Tętniący życiem świat wielonarodowościowej i wielokulturowej Łodzi, z jej pozytywami i negatywami to temat, który wręcz zmusza do refleksji. Stanowi przecież o tożsamości i przynależności mieszkańców miasta. W projekcie chcemy połączyć historię dużą z historią "małej ojczyzny" oraz wspólnie z uczestnikami odkrywać dzieje Łodzi. Liczymy, że w ten sposób uda nam się wzmocnić tożsamość oraz poczucie przynależności wśród uczestników projektu. Dziedzictwo Łodzi czterech kultur to nie tylko okazałe, fabryczne budynki i piękna architektura miejskich kamienic czy rezydencji lodzermenschów, ale także coś, z czym stykamy się na co dzień - łódzka kuchnia i szeroko pojęta „kultura stołu”. Koncepcja projektu zakłada, że wielonarodowościową i wielokulturową społeczność łódzkich fabrykantów - ludzi Ziemi Obiecanej, poznawać będziemy niejako "od kuchni", podglądając ich w codziennych sytuacjach przy rodzinnym stole, w trakcie posiłków. W ten niekonwencjonalny sposób chcemy uczestnikom projektu pozwolić bliżej poznać miasto i jego historię doby industrializmu , ukazaną na tle fenomenu rozwoju przemysłowego i demograficznego.


Projekt „Przy stole lodzermenschów” realizowany jest przez Widzewskie Domy Kultury przy wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach programu „Patriotyzm Jutra 2018” i potrwa do 14 grudnia 2018 roku.

Instytucje dotacyjne:
Muzeum Historii Polski / Urząd Miasta Łodzi

Partnerzy:
Muzeum Miasta Łodzi / Restauracja Kieszeń Smakosza

Patronat medialny:
Radio Łódź / TuŁódź.com / Plaster Łódzki