Łódź od kuchni

Projekt „Łódź od kuchni” jest skierowany przede wszystkim do dzieci i młodzieży oraz do wszystkich mieszkańców Łodzi zainteresowanych poznawaniem historii naszego miasta. Wspólnie z uczestnikami działania będziemy poznawać kulinarne tradycje Łodzi skupione wokół robotniczego stołu. Na projekt złożą się następujące działania: projekcje filmów dokumentalnych o życiu robotników na Ziemi Obiecanej; wycieczki z przewodnikami z elementami gry terenowej w poszukiwaniu śladów dawnych placów targowych; warsztaty historyczne przedstawiające łódzki tygiel kultur i wyznań w kontekście tradycji kulinarnych oraz tradycji związanych ze spożywaniem posiłków; zajęcia z gotowania; wystawa fotograficzna (uzupełniona albumem) z prezentacją zdjęć z działań uczestników projektu.

Jednym z głównych założeń projektu „Łódź od kuchni” jest przybliżenie świata, którego już nie ma, a który był przecież tak bardzo obecny. Tętniący życiem świat wielonarodowościowej i wielokulturowej Łodzi, z jej pozytywami i negatywami to temat, który wręcz zmusza do refleksji. Stanowi przecież o tożsamości i przynależności mieszkańców miasta. W projekcie chcemy połączyć historię dużą z historią małą (rodzinną i lokalną) oraz wspólnie z uczestnikami odkrywać dzieje Łodzi. Dziedzictwo Łodzi czterech kultur to nie tylko okazałe, fabryczne budynki i piękna architektura miejskich kamienic czy rezydencji lodzermenschów, ale także coś, z czym stykamy się na co dzień – łódzka kuchnia. Koncepcja projektu zakłada, że wielonarodowościową i wielokulturową społeczność przemysłowego miasta – ludzi Ziemi Obiecanej, poznawać będziemy „od kuchni”, poprzez kulinaria. W ten niekonwencjonalny sposób chcemy uczestnikom projektu pozwolić bliżej poznać miasto i jego historię doby industrializmu, ukazaną na tle fenomenu rozwoju przemysłowego i demograficznego. W naszym projekcie pragniemy także położyć nacisk na przypomnienie łodzianom, a niektórym wręcz pokazanie w jaki sposób łódzka kuchnia jak w soczewce skupia w sobie wielonarodowe współistnienie polskiej, żydowskiej, niemieckiej i rosyjskiej tkanki społecznej. W naszym projekcie chcemy przede wszystkim skupić się na tradycji stołu robotniczego, o którym wciąż mało wiadomo (w przeciwieństwie do kuchni chłopskiej, czy wielkopańskiej). Kuchnia łódzkich robotników nawet przez najstarszych mieszkańców kojarzona jest obecnie jedynie z kilkoma popularnymi potrawami. Młodym niewiele to mówi, gdyż skromna kuchnia robotniczej Łodzi w wielu domach została już zapomniana. Nasze zadanie jest wieloaspektowym przedsięwzięciem. Chcemy, aby czerpanie z bogactwa kulturowego dziedzictwa Łodzi oraz wzbudzanie emocji i przeżyć wywołanych przez pamięć wydarzeń, ludzi, miejsca i rzeczy przekładały się na pozytywne konotacje, które pomogą określić przede wszystkich dzieciom i młodzieży przynależność do miejsca, dzielnicy i miasta, a w oparciu o przywołane w projekcie narracje – tożsamość Łodzi i własną.

Projekt „Łódź od kuchni” realizowany jest przez Widzewskie Domy Kultury przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura - Interwencje 2018” i potrwa do 20 listopada 2018 roku.

Uczestnicy Projektu:


Instytucje dotacyjne:
Narodowe Centrum Kultury / Urząd Miasta Łodzi

Partnerzy:
Muzeum Miasta Łodzi / Restauracja Kieszeń Smakosza

Patronat medialny:
Radio Łódź / TuŁódź.com / Plaster Łódzki / Spiżarnia Sikorek