Widzewskie Domy Kultury zapraszają na zajęcia szachowe dla dzieci